Молитвы святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем Словенским.

Равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем Словенским

Молитвы святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем Словенским.

Яко апо́столом единонра́внии и слове́нских стра́н учи́телие, Кири́лле и Мефо́дие богому́дрии, Влады́ку все́х моли́те, вся́ язы́ки слове́нския утверди́ти в правосла́вии и единомы́слии, умири́ти ми́р и спасти́ ду́ши на́ша.

Велича́ние:

Велича́ем ва́с, святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле, вся́ слове́нския страны́ уче́ньми свои́ми просвети́вшия и ко Христу́ приве́дшия.

Пе́снь 1

Ирмос: Во́ды дре́вле, ма́нием Боже́ственным, во еди́но со́нмище совокупи́вый, и раздели́вый мо́ре Изра́ильтеским лю́дем, Се́й Бо́г на́ш, препросла́влен е́сть, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Во́ды мяте́жа мирска́го прейти́ недоумева́я, преподо́бне Мефо́дие, оста́вил еси́ вся́ кра́сная ми́ра сего́ и, во Ангельстем о́бразе на неви́димыя враги́ во́инствуя, Бо́гу еди́ному порабо́тал еси́, ра́достно воспева́я: Тому́ еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Избра́нный сосу́д от пеле́н показа́лся еси́, Кири́лле блаже́нне, ю́ношеских шата́ний чу́ждь яви́вся и му́дрость боже́ственную возлюби́в, те́мже святы́я правосла́вныя Це́ркве уче́нием просвеще́н, и са́м мно́гим учи́тель и просвети́тель бы́л еси́.

Вода́ми уче́ний ва́ших ороси́вшася, слове́нския страны́ да́же додне́сь Влады́це Христу́ плоды́ благоприя́тны прино́сят. Сего́ ра́ди ублажа́ет ва́с свята́я Це́рковь, зову́щи: от бе́д изба́вите на́с, уго́дницы Христо́вы.

Богородичен: Во́ды грехо́вныя внидо́ша до души́ моея́, Влады́чице, и в тиме́нии страсте́й углебо́х, к Тебе́ прибега́ю, Всенепоро́чная, нечи́стых помышле́ний волне́ние утиши́ и ми́рное устрое́ние ми́ да́руй.

Пе́снь 3

Ирмос: Иже от не су́щих вся́ приведы́й, Сло́вом созида́емая, соверша́емая Ду́хом, Вседержи́телю Вы́шний, в любви́ Твое́й утверди́ мене́.

Глаго́л Госпо́день, я́ко — и́же по Мне́ ити́ хо́щет, да во́зьмет кре́ст сво́й, — слу́хом се́рдца твоего́ услы́шав, преподо́бне Мефо́дие, кре́ст и́ноческаго жития́ возложи́в на ра́мо твое́, после́довал еси́ Христу́, Его́же моли́, да и мене́, хла́днаго, в любви́ Свое́й утверди́т.

Иже дре́вле Иа́кову в со́ннем виде́нии ле́ствицу, к небеси́ возводя́щую, показа́, То́й и тебе́, свя́те Кири́лле, еще́ о́троку су́щу, в ди́внем сне́ Софи́ю де́ву обручи́: се́ же бы́сть престо́лу Его́ приседя́щая Прему́дрость, Яже в любви́ Всевы́шняго утверди́ тя.

Иже от не су́щих вся́ Приведы́й, и ва́с, отцы́ досточу́днии, от чре́ва ма́терня освяти́ в сосу́ды избра́нная Себе́, во е́же пронести́ и́мя Его́ пред язы́ки; те́мже честну́ю па́мять ва́шу соверша́юще, мо́лим ва́с, Кири́лле и Мефо́дие, вла́ющийся у́м на́ш во испове́дании пра́выя ве́ры утверди́ти.

Богородичен: Яже ми́рови ми́р пода́вшая и Нача́льника тишины́ ро́ждшая, укроти́ во́лны страсте́й мои́х, Чи́стая, и на ка́мени мя́ безстра́стия утверди́.

Седа́лен, гла́с 4:

Уподо́бил еси́ со́лнцу Тро́ицу Святу́ю Единосу́щную, Кири́лле богодухнове́нне, во о́браз Святы́я Тро́ицы зри́мому на небеси́ со́лнцу созда́ну бы́ти, глаго́ля: подо́бие Бо́га Отца́ со́лнечный кру́г е́сть, не имы́й конца́, ни нача́ла, и, я́коже от кру́га со́лнечна исхо́дит луча́ све́та, поднебе́сную просвеща́ющая, си́це от Бо́га Отца́ ражда́ется Сы́н, Отчее сия́ние, теплота́ же, вселе́нную оживля́ющая, от того́жде кру́га ку́пно с луче́ю излива́емая, подо́бие е́сть Ду́ха Свята́го, от Того́жде Отца́ исходя́щаго. Ди́вному уче́нию твоему́ вне́млюще, и мы́ в Тро́ице Еди́ному Бо́гу покланя́емся, па́мять же твою́ ублажа́ем, досточу́дне.

Пе́снь 4

Ирмос: Положи́л еси́ к на́м тве́рдую любо́вь, Го́споди: Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на за ны́ на сме́рть да́л еси́. Те́мже Ти́ зове́м, благодаря́ще: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Положи́л еси́ хране́ние за́поведей, я́ко ка́мень краеуго́лен, на не́мже созида́я хра́мину души́ твоея́, преподо́бне Мефо́дие, Ду́ха Свята́го селе́ние сотвори́л ю́ еси́; а́з же, селе́ние греха́ сы́й, к тебе́ припа́даю, всеблаже́нне, очи́сти мя́ росо́ю моли́тв твои́х, да зову́, благодаря́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Да́ждь ми́, да разуме́ю, что́ е́сть уго́дно Тебе́, Влады́ко, — взыва́л еси́, блаже́нне Кири́лле, егда́ со ю́ным царе́м в науче́ние кни́жное вда́н бы́л еси́. Сего́ ра́ди, ку́пно со вне́шним любому́дрием, Ду́ха прему́дрости и стра́ха Бо́жия свы́ше прия́л еси́, земну́ю же му́дрость ни во что́же вмени́л еси́, зовы́й: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Положи́л еси́ любо́вь к Зижди́телю твоему́, я́ко печа́ть, на се́рдце твое́м, всеблаже́нне. Сего́ ра́ди земну́ю обру́чницу и сла́ву ми́ра сего́ отри́нул еси́, Кири́лле, и, я́ко пти́ца, от се́ти ловя́щих бе́гая, в ти́хое приста́нище и́ночествующих дости́гл еси́ и в ри́зу ра́дования обле́клся еси́, воспева́я со Мефо́дием: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богородичен: Положи́в беззако́ния и непра́вды моя́ предо мно́ю, ви́жду, я́ко па́че песка́ морска́го умно́жишася. К Тебе́ прибега́ю, Всенепоро́чная, стру́пы души́ моея́ исцели́, да зову́ к Ро́ждшемуся от Тебе́, благодаря́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пе́снь 5

Ирмос: Яко ви́де Иса́ия обра́зно на престо́ле превознесе́на Бо́га, от Ангел сла́вы дориноси́ма, о, окая́нный, — вопия́ше, — а́з! прови́дех бо воплоща́ема Бо́га, Све́та Невече́рня, и ми́ром Влады́чествующа.

Яко кри́н благоуха́нный, в пусты́ни процве́л еси́, преподо́бне Мефо́дие, моли́твами, бде́нием и поще́нием ду́шу твою́ украша́я, и, на земли́ равноа́нгельно пожи́в, ны́не со Ангелы све́тло созерца́еши Све́та Невече́рня и ми́ром Влады́чествующа.

От Ангел сла́вы дориноси́мому моля́ся в пусты́ни, Кири́лле, ну́ждею в Ца́рствующий гра́д возвраще́н бы́л еси́ и са́ном свяще́нства украси́лся еси́, да пу́ть спасе́ния челове́ком пока́жеши, све́том уче́ния просвеща́я и безкро́вную Же́ртву о все́х принося́ Све́ту Невече́рнему и ми́ром Влады́чествующу.

Яко кла́дязь прему́дрости неисчерпа́емый, яви́лся еси́, богоно́се Кири́лле, егда́ в сарацы́ны на препре́ние ху́лящих Пресвяту́ю Тро́ицу от царя́ по́слан бы́л еси́: не возмого́ша бо му́тными вода́ми злоуче́ния потопи́ти тя́, Све́том Невече́рним свы́ше озаря́ема.

Богородичен: Яко дре́во непло́дное, сы́й, ка́ко не ужаса́юся гро́знаго посече́ния, о окая́нный а́з! Ско́ро притецы́ ко Богоблагода́тней, душе́ моя́: а́ще бо не Она́ засту́пит тя́, узре́ти не и́маши Све́та Невече́рня и ми́ром Влады́чествующа.

Пе́снь 6

Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя́, и исчеза́ет ду́х мо́й; но простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу, я́ко Петра́ мя́, Упра́вителю, спаси́.

Се́, я́ко пучи́на морска́я, естество́ Бо́жие е́сть, непостижи́мое умо́м и неизрече́нное глаго́лы, — ре́кл еси́ ко ага́ряном, прему́дре Кири́лле, — ту́ю бо пучи́ну кроме́ свята́го Ева́нгелия преплы́ти хотя́щии потопля́ются, не ве́дуще пе́ти: я́ко Петра́ ны́, Упра́вителю, спаси́.

В бе́здне ра́зума лжеиме́ннаго угле́бшии ага́ряне та́йно я́д сме́ртный предложи́ша тебе́; реки́й же во Ева́нгелии Христо́с: я́ко а́ще что́ сме́ртно испие́те, не вреди́т вы, — соблюде́ тя це́ла и с че́стию в Ца́рствующий гра́д возврати́. Ты́ же, царе́м и патриа́рхом досто́йно ублажа́емь, не превозне́слся еси́ и взыва́ти не преста́л еси́: я́ко Петра́ мя, Упра́вителю, спаси́.

Дре́вле реки́й Боже́ственный Ду́х: отдели́те Ми́ Варна́ву и Са́вла на де́ло, на не́же призва́х и́х; подо́бне и ва́с, отцы́ преподо́бнии, в слове́нския страны́ посла́ти повеле́, и та́ко лю́дие, во тьме́ и се́ни сме́ртней седя́щии, све́том уче́ния ва́шего просвети́вшеся, воззва́ша: я́ко Петра́ ны, Упра́вителю, спа́сл еси́.

Богородичен: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя́, и, тре́петом одержи́мь е́смь, ужаса́яся всеконе́чнаго потопле́ния. Те́мже мольбу́ приношу́ Ти, Пренепоро́чная: поми́луй стра́стную мою́ ду́шу, простри́ ру́ку Твою́, я́ко Блага́я, и, я́ко Петра́ спасе́ Сы́н Тво́й, та́ко мя́, Упра́вительнице, спаси́.

Конда́к, гла́с 3:

Свяще́нную дво́ицу просвети́телей на́ших почти́м, Боже́ственных писа́ний преложе́нием исто́чник богопозна́ния на́м источи́вших, из него́же да́же додне́сь неоску́дно почерпа́юще, ублажа́ем ва́с, Кири́лле и Мефо́дие, престо́лу Вы́шняго предстоя́щих и те́пле моля́щихся о душа́х на́ших.

Икос:

В доброде́тели просия́вшия пропове́дники благоче́стия, и́стинныя столпы́ и основа́ния Це́ркве, трубы́ боже́ственныя Христо́вых догма́тов, богоно́сныя отцы́ Мефо́дия и Кири́лла, прииди́те, ве́рнии, восхва́лим: ти́и бо, мра́к неве́рия от на́с отгна́вше и е́реси нече́стия огне́м Ду́ха попали́вше, преложе́нием писа́ний ро́д слове́нский из ди́вия ма́слины в благопло́дную премени́ша, и боже́ственным креще́нием в ве́ру Христо́ву приведо́ша, и вселе́нную всю́ мно́жеством чуде́с испо́лниша. Того́ ра́ди дне́сь а́ки венцено́сцы предстоя́т Вседержи́телю Бо́гу, к ни́мже возопии́м: отцы́ боже́ственнии и равноапо́стольнии, предста́тельством ва́шим да́руйте все́м племено́м слове́нским в правове́рии тве́рдость и единомы́слие, те́пле моля́щеся о душа́х на́ших.

Пе́снь 7

Ирмос: Пре́жде о́бразу злато́му, перси́дскому чти́лищу, о́троки не поклони́шася трие́, пою́ще посреде́ пе́щи: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пре́жде еди́н со Еди́ным пребыва́я, ду́шу твою́, я́ко ра́й богонасажде́нный, сотвори́л еси́, Мефо́дие, та́же на про́поведь апо́стольскую ку́пно с богому́дрым Кири́ллом ше́д, во страна́х слове́нских потруди́лся еси́, иде́же, я́ко о́троцы, огне́м нече́стия неопаля́еми, воспева́сте: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Иуде́и и сарацы́ны препре́л еси́, прему́дре Кири́лле, и страну́ Каза́рскую святы́м креще́нием просвети́л еси́, у́зников мно́жество свобожда́я, и в пусты́ни безво́дней во́ду сла́ную в сла́дкую преложи́л еси́. Лю́дие же, спасе́ннии тобо́ю, воспева́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сосу́ди избра́ннии бы́сте, отцы́ преподо́бнии, пронести́ и́мя Госпо́дне пред язы́ки, сего́ ра́ди и и́ны страны́ слове́нския возжеле́ша све́том уче́ния ва́шего озари́тися. Вы́ же предсуди́сте сла́дость безмо́лвия на тру́д апо́стольский премени́ти, да мно́жайшия Христу́ приобря́щете и ку́пно с ни́ми воспое́те: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богородичен: Сосу́д по́лн страсте́й е́смь, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, и сме́рти о́ныя после́дния и о́гненнаго преще́ния страшу́ся. Но Ты́, Пречи́стая, спаси́ мя, погиба́ющаго, кре́постию препоя́ши ду́х мо́й, да плени́цы грехо́вныя расто́рг, благода́рственно воспою́: Изба́вителя плене́нных ро́ждшая, благослове́на еси́.

Пе́снь 8

Ирмос: Веще́ственнаго огня́ пла́мень невеще́ственным увяди́ша богозри́мии о́троцы, и поя́ху: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Невеще́ственным све́том благода́ти вы́ну озаря́емь, прия́л еси́ са́н свяще́нства, блаже́нне Кири́лле, и споспе́шествующу тебе́ Ду́ху Свято́му, писмена́ слове́нская изобре́л еси́, да богодухнове́нных кни́г на сро́дную и́м бесе́ду преложе́нием лю́дие просвети́вшеся, воспою́т: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пе́рвее сы́на Гро́мова неземны́я глаго́лы: в нача́ле бе́ Сло́во, — я́ко ве́ры на́шея глави́зну возгреме́ли есте́, отцы́ всехва́льнии. Та́же псалти́рь сладкогла́сную на глаго́лы слове́нския преложи́ли есте́, е́юже и ны́не свята́я Це́рковь, веселя́щися, взыва́ет: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Невеще́ственным сокро́вищем обогати́сте на́с, отцы́ досточу́днии: Боже́ственная бо Литурги́я на язы́це слове́нстем нача́тся от ва́с соверша́тися. Сея́ благода́ти и мы́ додне́сь прича́стницы су́ще, воспева́ем Бо́га, глаго́люще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богородичен: Огнь искуше́ний и напа́стей злы́х обы́де мя́, к Тебе́ прибега́ю, Богоро́дице Де́во: не пре́зри, Чи́стая, моле́ний раба́ Твоего́, от одержа́щих мя́ лю́тых изба́ви, да, благословля́я, благословлю́ Тя и превознесу́ и́мя Твое́ во ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмос: Тебе́, неопали́мую купину́ и Святу́ю Де́ву, Ма́терь Све́та и Богоро́дицу, наде́жду все́х на́с, велича́ем.

Тебе́ по достоя́нию восхвали́ти кто́ возмо́жет, Мефо́дие всесла́вне? По́двиги и труды́ твоя́, я́же апо́стольски спасе́ния ра́ди люде́й заблу́ждших подъя́л еси́, Кири́лле, кто́ изочте́т? Па́че же мы́, ва́ми сла́вити Бо́га Вы́шняго на сро́днем на́м язы́це научи́вшеся, единому́дренно и ва́с с Ни́м велича́ем.

Тебе́, Кири́лле блаже́нне, я́ко уже́ де́ло соверши́вшу и тече́ние сконча́вшу, бы́сть извеще́ние свы́ше о кончи́не твое́й, е́же прии́м, ра́достно воспе́л еси́: о ре́кших мне́, вни́дем во дворы́ Госпо́дни, возвесели́ся ду́х мо́й. Та́же вожделе́в, в го́рняя душе́ю возне́слся еси́, иде́же с небе́сными си́лами Тро́ицу Единосу́щную вы́ну велича́еши.

Це́ркве Мора́вския епи́скопство прие́м, преподо́бне Мефо́дие, мно́гия труды́ и по́двиги, ве́ру святу́ю возвеща́я, подъя́л еси́, мно́гия беды́ и изгна́ния претерпе́л еси́, ны́не же ку́пно со святы́м Кири́ллом в вы́шних ра́дующеся, моли́теся о на́с, да мы́ я́ко засту́пники и хода́таи на́ша вы́ну ва́с велича́ем.

Богородичен: Превы́шшая Ангел и херуви́м Честне́йшая, предста́тельством святы́х Кири́лла и Мефо́дия, на на́ше смире́ние умилосе́рдися, мо́лим Ти ся, из глубины́ грехо́вныя возведи́ и ве́чнаго осужде́ния на́с изба́ви, да ку́пно с ни́ми Тебе́, Ма́терь Све́та и Богоро́дицу, наде́жду все́х на́с, велича́ем.

Свети́лен:

Учи́тели святи́и, па́мять ва́шу све́тло пра́зднующе, мо́лим ва́с всеусе́рдно: язы́ки, и́хже сокро́вищем благове́стия обогати́сте, на ка́мени испове́дания Христо́ва утверди́те, и соблюди́те в ми́ре живо́т на́ш.

Молитва равноапостольным Киpиллу и Мефодию, учителем Словенским

О, пресла́внии просвети́телие слове́нских язы́к, святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле, ва́ших письме́н и уче́ний све́том просвети́вшеся и в ве́ре Христо́вой наста́вльшеся, я́ко ча́да ко отце́м, усе́рдно ны́не прибега́ем и сокруше́нием серде́чным мо́лимся: а́ще и заве́т ва́ших не соблюдо́хом, о угожде́нии бо Бо́гу небрего́хом и от бра́тняго единомы́слия в ве́ре отпадо́хом, оба́че я́коже дре́вле в земно́м житии́ ва́шем, си́це и ны́не гре́шных и недосто́йных не отврати́те тщи, но, я́ко иму́ще ве́лие ко Го́споду дерзнове́ние, приле́жно Того́ моли́те, да обрати́т нас в путь спасе́ния, да умири́т раздо́ры единове́рных, да приведе́т к единомы́слию отпа́вших и всех нас ду́хом любве́ да соедини́т Еди́ней Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви! Ве́мы бо, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́ведных по благосе́рдию Влады́ки. Не оста́вите у́бо нас, уны́лых и недосто́йных, чад ва́ших, и́хже ра́ди грехо́в па́ства ва́ша, враждо́ю разделя́ема и собла́знами иносла́вных прельща́ема, ума́лися, о́вцы же слове́сныя, разрыва́емы, восхища́ются во́лки губи́тельными. Пода́ждьте у́бо нам моли́твами ва́шими ре́вность Правосла́вия, я́ко да оте́ческая преда́ния до́бре сохрани́м, кано́ны церко́вные ве́рно соблюде́м, вся́ких лжеуче́ний стра́нных отбежи́м и, та́ко в житии́ богоуго́дном преспева́юще, жи́зни ра́йския на Небеси́ сподо́бимся, иде́же ку́пно с ва́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: https://xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/kanon/minea_may/kan_24may_kirill_mefodii.html

Молитва святым кириллу мефодию

Молитвы святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем Словенским.

О преславнии язык словенских учителие и просветителие, святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле. К вам, яко чада ко отцем, светом учений и писмен ваших просвещеннии и в вере Христовой наставленнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся.

Аще бо и завет ваших, яко чада непокоривая, не соблюдохом и о угождении Богу, якоже учисте, небрегохом, и от единомыслия и любве, юже словеном, яко братиям в вере и по плоти, добре завещаете, отпадохом, обаче, якоже древле в житии вашем неблагодарных и недостойных не отвращасте тщи, но благими за злая воздавасте, тако и ныне грешных и недостойных чад ваших молитвы не отвратите, но, яко велие имуще дерзновение ко Господу, прилежно Того молите, да наставит и обратит нас на путь спасения, распри же и раздоры, посреде единоверных братии возникающия, умирит, отпадшия паки во единомыслие приведет и всех нас единением духа и любве во единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви соединит.

Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведника ко благосердию Владыки, аще и о грешных людех приносима бывает.

Не оставите убо нас, унылых и недостойных чад ваших, ихже грех ради паства ваша, вами собранная, враждою разделяема и соблазны от иноверных прельщаема, умалися, овцы же ея словесныя разсеваемы, от волков мысленных восхищаются, дадите убо нам молитвами вашими о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческая предания добре сохраним, уставы и обычаи церковныя верно соблюдати потщимся, всяких лжеучений странных отбежим и тако, в житии богоугоднем на земли преспевающе, жизни райския на небеси сподобимся, и тамо с вами вкупе Владыку всех, в Троице Единаго Бога прославим во веки веков. Аминь.

О всехвальнии равноапостольнии Мефодие и Кирилле, припадающе пред честною иконою вашею, усердно молим вы: воззрите милостивно на нас, ихже трудом вашим просветили есте, и оградите нас неусыпным предстательством вашим от злых козней вражиих! Призрите убо на виноград сей, егоже насадили есте, и не предайте дивеему вепрю озобати его.

Сохраните, святии угодницы Божии, Церковь нашу Православную, юже вы наздали есте на краеугольном камени, Христе, яко да будет недвижима, но да разсыпятся о камень сей волны всякаго маловерия. Укрепите пастырей наших во всех добродетелех и в подвизе проповедания, вразумите же пасомых, во еже послушати гласа их.

Сохраните вся страны словенския от всякаго оскудения, от огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякого зла. Услышите и всякаго человека, с верою к вам приходящаго и благодатныя помощи вашея требующаго.

В страшный же час смертный предстаните всем нам блазии ходатаи и темных зраков демонских прогонителие, да в мире и покаянии скончавше земное поприще, достигнем вечных благ наслаждения и купно с вами прославим Пресвятую Троицу — Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Предлагаем ознакомиться:  Молитва для приема святой воды

На развитие ума у детей и просвещении их разума к учению.

равноапостольнии Мефодие и Кирилле. К вам, яко чада ко отцем, светом учений

и писмен ваших просвещеннии и в вере Христовой наставленнии, ныне усердно

прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся. Аще бо и завет ваших, яко

чада непокоривая, не соблюдохом и о угождении Богу, якоже учисте,

небрегохом, и от единомыслия и любве, юже словеном, яко братиям в вере и по

плоти, добре завещаете, отпадохом, обаче, якоже древле в житии вашем

неблагодарных и недостойных не отвращаете тщи, но благими за злая

воздавасте, тако и ныне грешных и недостойных чад ваши молитвы не отвратите,

но, яко велие имуще дерзновение ко Господу, прилежно Того молите, да

наставит и обратит нас на путь спасения, распри же и раздоры, посреде

единоверных братии возникающия, умирит, отпадшия паки во единомыслие

приведет и всех нас единением духа и любве во единей, святей, соборней и

апостольстей Церкви соединит. Вемы бо, вемы, яко много может молитва

праведника ко благосердию Владыки, аще и о грешных людех приносима бывает.

Не оставите убо нас, унылых и недостойных чад ваших, ихже грех ради паства

ваша, вами собранная, враждою разделяема и соблазны от иноверных прельщаема,м умалися, овцы же ея словесныя разсеваемы, от волков мысленных восхищаются,

дадите убо нам молитвами вашими о православии ревность, да ею возгреваеми,

отеческая предания добре сохраним, уставы и обычаи церковныя верно соблюдати

потщимся, всяких лжеучений странных отбежим и тако, в житии богоугоднем на

земли преспевающе, жизни райския на небеси сподобимся, и тамо с вами вкупе

Владыку всех, в Троице Единаго Бога, прославим во веки веков. Аминь.

О преславнии язык словенских учителие и просветителие, святии равноапостольнии Кирилле и Мефодие! К вам, яко чада ко отцем, светом учений и писмен ваших просвещеннии и к вере Христове наставленнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся.

Аще бо и завет ваших, яко чада непокоривая, не соблюдохом, и о угождении Богу, якоже учисте, небрегохом, и от единомыслия и любве, юже словеном, яко братиям в вере и по плоти, добре завещаете, отпадохом: обаче, якоже древле в житии вашем неблагодарных и недостойных не отвращаете тщи, но благими за злая воздавасте, тако и ныне грешных и недостойных чад ваших молитвы не отвратите, но яко велие имущии дерзновение ко Господу, прилежно Того молите, да наставит и обратит нас на путь спасения, распри же и раздоры, посреде единоверных братии возникающия, да умирит, отпадающия паки во единомыслие приведет, и всех нас единением духа и любве во единей, святей, соборней и апостольстей Церкви соединит: вемы бо, вемы, яко много может молитва праведнича ко благосердию Владыки, аще и о грешных людех приносима бывает: не оставите убо нас, унылых и недостойных чад ваших (имена), ихже грех ради паства ваша, вами собранная, враждою разделяема и соблазны от иноверных прельщаема, умалися, овцы же ея словенския разсеяваемы от волков мысленных восхищаются: дадите нам, молитвами вашими, о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческая предания добре сохраним, уставы и обычаи церковныя верно соблюдати потщимся, всяких лжеучений странных отбежим, и тако в житии Богоугоднем на земли преспевающе, жизни райския на небеси сподобимся, и тамо с вами вкупе Владыку всех, в Троице единаго Бога, прославим во веки веков. Аминь.

О святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле! Ныне к вам усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся: молите Господа, да наставит и обратит нас, на путь спасения.

Не оставите нас, недостойных чад ваших (имена), дадите нам, молитвами вашими, о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческая предания добре сохраним, уставы и обычаи церковныя верно соблюдати потщимся, всяких лжеучений странных отбежим, и тако в житии богоугоднем на земли преспевающе, жизни райския на небеси сподобимся, и тамо с вами вкупе Владыку всех, в Троице Единаго Бога, прославим во веки веков.

Святые Кирилл и Мефодий – первые просветители славян, создатели славянской письменности, авторы первых переводов Св. Писания на славянский язык. Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию молятся о помощи в учении, о сохранении славянских народов в истинной вере и благочестии, об ограждении от лжеучений и иноверия

О святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле! Ныне к вам усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся: молите Господа, да наставит и обратит нас, на путь спасения.

Не оставите нас, недостойных чад ваших (имена), дадите нам, молитвами вашими, о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческая предания добре сохраним, уставы и обычаи церковныя верно соблюдати потщимся, всяких лжеучений странных отбежим, и тако в житии богоугоднем на земли преспевающе, жизни райския на небеси сподобимся, и тамо с вами вкупе Владыку всех, в Троице Единаго Бога, прославим во веки веков. Аминь.

Молитва перед экзаменом на хорошую оценку

Период проверки знаний для студентов является неким испытанием, который сопровождается сильным стрессом. Молитва перед экзаменом на хорошую оценку поможет справиться с переживаниями, будет способствовать лучшему усваиванию информации и обеспечит сопутствие удачи.

Предлагаем ознакомиться:  Феодосий кавказский молитва дни памяти

Даже отличники нервничают перед проверками знаний и другими важными событиями. Одним людям сложно усвоить информацию, другие переживают сильный стресс, а третьи попросту не могут сконцентрироваться. В таком случае поможет молитва о помощи перед экзаменом, которая имеет ряд преимуществ:

 1. Благодаря произношению священного текста можно достичь полного успокоения и ощутить уверенность в своих силах. Невидимые силы будут наставлять на правильный путь.
 2. Ежедневные молитвенные обращения помогают лучше усваивать материал и запоминать его, что непременно поможет во время сдачи экзаменов.
 3. Многие родители, переживая за своих детей, оказывают им поддержку, используя молитвы перед экзаменом на хорошую оценку.
 4. Искренние молитвенные произношения помогут привлечь особые силы, которые помогут вызвать симпатию к сдающему человеку у преподавателей и повысят шансы на успешный исход учебы

Есть несколько правил, касающихся того, как должна произноситься молитва перед экзаменом на хорошую оценку:

 1. Использовать ее нужно только людям, которые действительно верят в Бога, в противном случае никакого результата от них нее будет.
 2. Текст лучше выучить наизусть, но если это сложно, тогда перепишите его своими руками и вдумчиво читайте.
 3. Не стоит говорить кому-то об использовании молитвы, поскольку это должно оставаться таинством.
 4. Молитва перед экзаменом для родителей и студентов должна быть прочитана неспешно и ее следует пропустить через свой ум и сердце, и тогда она достигнет Господа.

Кирилл и Мефодий: день славянской письменности и молитвы святым

Кирилл и Мефодий — это люди, без которых славянские народы оставались бы без самых важных христианских книг еще очень долгое время. С этими именами связано множество чудес и знаменательных событий.

День славянской письменности отмечается 24 мая ежегодно.

В этот день читаются молитвы и празднуется великое торжество знаний, которые позволили всем людям славянского происхождения приобщиться к христианскому учению.

Все писания, все молитвы, начиная с общеизвестной Отче Наш, о которой мы рассказывали подробно, и заканчивая самыми редкими, были переведены на славянский язык благодаря Кириллу и Мефодию.

Источник: https://122plus.ru/molitva-svyatym-kirillu-mefodiyu/

Молитвы равноапостольным Кириллу и Мефодию, учителям Словенским

Молитвы святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем Словенским.

:

Я́ко апо́столом единонpа́внии/ и слове́нских стpан учи́телие,/ Киpи́лле и Мефо́дие Богому́дpии,/ Влады́ку всех моли́те,/ вся язы́ки слове́нския утвеpди́ти в Пpавосла́вии и единомы́слии,/ умиpи́ти миp// и спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод: Апостолам единомысленные и славянских стран учителя, Кирилл и Мефодий Богомудрые, Владыку всего молите все народы славянские в Православии и единомыслии утвердить, миром мир оградить и спасти души наши.

Молитва 1-я

:

О пресла́внии язы́к слове́нских учи́телие и просвети́телие, святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле! К вам, я́ко ча́да ко отце́м, све́том уче́ний и писме́н ва́ших просвеще́ннии и в ве́ре Христо́ве наста́вленнии, ны́не усе́рдно прибега́ем и в сокруше́нии серде́ц на́ших мо́лимся.

Аще бо и заве́т ва́ших, я́ко ча́да непокори́вая, не соблюдо́хом, и о угожде́нии Бо́гу, я́коже учи́сте, небрего́хом, и от единомы́слия и любве́, ю́же слове́ном, я́ко бра́тиям в ве́ре и по пло́ти, до́бре завеща́сте, отпадо́хом: оба́че, я́коже дре́вле в житии́ ва́шем неблагода́рных и недосто́йных не отвраща́сте тщи, но благи́ми за зла́я воздава́сте, та́ко и ны́не гре́шных и недосто́йных чад ва́ших моли́твы не отврати́те, но я́ко ве́лие иму́щии дерзнове́ние ко Го́споду, при́лежно Того́ моли́те, да наста́вит и обрати́т нас на путь спасе́ния, ра́спри же и раздо́ры, посреде́ единове́рных бра́тий возника́ющия, да умири́т, отпа́дшия па́ки во единомы́слие приведе́т и всех нас едине́нием ду́ха и любве́ во Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви соедини́т. Ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднича ко благосе́рдию Влады́ки, а́ще и о гре́шных лю́дех приноси́ма быва́ет. Не оста́вите у́бо нас, уны́лых и недосто́йных чад ва́ших, и́хже грех ра́ди па́ства ва́ша, ва́ми собра́нная, враждо́ю разделя́ема и собла́зны от инове́рных прельща́ема, ума́лися, о́вцы же ея́ слове́сныя, разсеява́емы от волко́в мы́сленных, восхища́ются: дади́те у́бо нам моли́твами ва́шими о правосла́вии ре́вность, да е́ю возгрева́еми, оте́ческая преда́ния до́бре сохрани́м, уста́вы и обы́чаи церко́вныя ве́рно соблюда́ти потщи́мся, вся́ких лжеуче́ний стра́нных отбежи́м, и та́ко в житии́ богоуго́днем на земли́ преспева́юще, жи́зни ра́йския на Небеси́ сподо́бимся и та́мо с ва́ми вку́пе Влады́ку всех, в Тро́ице Еди́наго Бо́га, просла́вим во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я*

О, пресла́внии просвети́телие слове́нских язы́к, святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле, ва́ших письме́н и уче́ний све́том просвети́вшеся и в ве́ре Христо́вой наста́вльшеся, я́ко ча́да ко отце́м, усе́рдно ны́не прибега́ем и сокруше́нием серде́чным мо́лимся: а́ще и заве́т ва́ших не соблюдо́хом, о угожде́нии бо Бо́гу небрего́хом и от бра́тняго единомы́слия в ве́ре отпадо́хом, оба́че я́коже дре́вле в земно́м житии́ ва́шем, си́це и ны́не гре́шных и недосто́йных не отврати́те тщи, но, я́ко иму́ще ве́лие ко Го́споду дерзнове́ние, приле́жно Того́ моли́те, да обрати́т нас в путь спасе́ния, да умири́т раздо́ры единове́рных, да приведе́т к единомы́слию отпа́вших и всех нас ду́хом любве́ да соедини́т Еди́ней Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви! Ве́мы бо, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́ведных по благосе́рдию Влады́ки. Не оста́вите у́бо нас, уны́лых и недосто́йных, чад ва́ших, и́хже ра́ди грехо́в па́ства ва́ша, враждо́ю разделя́ема и собла́знами иносла́вных прельща́ема, ума́лися, о́вцы же слове́сныя, разрыва́емы, восхища́ются во́лки губи́тельными. Пода́ждьте у́бо нам моли́твами ва́шими ре́вность Правосла́вия, я́ко да оте́ческая преда́ния до́бре сохрани́м, кано́ны церко́вные ве́рно соблюде́м, вся́ких лжеуче́ний стра́нных отбежи́м и, та́ко в житии́ богоуго́дном преспева́юще, жи́зни ра́йския на Небеси́ сподо́бимся, иде́же ку́пно с ва́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я*

О, всехва́льнии равноапо́столи Мефо́дие и Кири́лле, припа́дающе пред честно́ю ико́ною ва́шею, усе́рдно мо́лим вы: воззри́те ми́лостивно на нас, и́хже трудо́м ва́шим просвети́ли есте́, и оградите́ нас неусы́пным предста́тельством ва́шим от злых ко́зней вра́жиих! При́зрите у́бо на виногра́д сей, его́же насади́ли есте́, и не преда́йте ди́веему ве́прю озоба́ти его́. Сохрани́те, святи́и уго́дницы Бо́жии, Це́рковь на́шу Правосла́вную, ю́же вы назда́ли есте́ на краеуго́льном Ка́мени, Христе́, я́ко да бу́дет недви́жима, но да разсы́пятся о Ка́мень сей во́лны вся́каго малове́рия. Укрепи́те па́стырей на́ших во всех доброде́телех и в по́двизе пропове́дания, вразуми́те же пасо́мых, во е́же послу́шати гла́са их. Сохрани́те вся страны́ слове́нския от вся́каго оскуде́ния, от огня́ и меча́, от смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла. Услы́шите и вся́каго челове́ка, с ве́рою к вам приходя́щаго и благода́тныя по́мощи ва́шея тре́бующаго. В стра́шный же час сме́ртный предста́ните всем нам блази́и хода́таи и те́мных зра́ков де́монских прогони́телие, да в ми́ре и покая́нии сконча́еше земно́е по́прище, дости́гнем ве́чных благ наслажде́ния и ку́пно с ва́ми просла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу – Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я

О святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле! Ныне к вам усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся: молите Господа, да наставит и обратит нас, на путь спасения.

Не оставите нас, недостойных чад ваших (имена), дадите нам, молитвами вашими, о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческая предания добре сохраним, уставы и обычаи церковныя верно соблюдати потщимся, всяких лжеучений странных отбежим, и тако в житии богоугоднем на земли преспевающе, жизни райския на небеси сподобимся, и тамо с вами вкупе Владыку всех, в Троице Единаго Бога, прославим во веки веков.

Краткое житие

Дни памяти 14/27 февраля, 6/19 апреля
Общий день памяти 11/24 мая

Святые Кирилл и Мефодий — первые просветители славян, создатели славянской письменности, авторы первых переводов Св. Писания на славянский язык. Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию молятся о помощи в учении, о сохранении славянских народов в истинной вере и благочестии, об ограждении от лжеучений и иноверия.

* Минея. 11-е мая.

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-ravnoapostolnym-kirillu-i-mefodiyu.html

2 молитвы святым Мефодию и Кириллу

Молитвы святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем Словенским.

2 молитвы святым Мефодию и Кириллу5 (100%) 6 голос.

Молитва святым Мефодию и Кириллу об успешной сдаче экзамена

«О преславнии язык словенских учителие и просветителие, святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле. К вам, яко чада ко отцем, светом учений и писмен ваших просвещеннии и в вере Христовой наставленнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся.

Аще бо и завет ваших, яко чада непокоривая, не соблюдохом и о угождении Богу, якоже учисте, небрегохом, и от единомыслия и любве, юже словеном, яко братиям в вере и по плоти, добре завещасте, отпадохом, обаче, якоже древле в житии вашем неблагодарных и недостойных не отвращасте тщи, но благими за злая воздавасте, тако и ныне грешных и недостойных чад ваши молитвы не отвратите, но, яко велие имуще дерзновение ко Господу, прилежно Того молите, да наставит и обратит нас на путь спасения, распри же и раздоры, посреде единоверных братий возникающия, умирит, отпадшия паки во единомыслие приведет и всех нас единением духа и любве во единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви соединит. Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведника ко благосердию Владыки, аще и о грешных людех приносима бывает. Не оставите убо нас, унылых и недостойных чад ваших, ихже грех ради паства ваша, вами собранная, враждою разделяема и соблазны от иноверных прельщаема, умалися, овцы же ея словесныя разсеваемы, от волков мысленных восхищаются, дадите убо нам молитвами вашими о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческая предания добре сохраним, уставы и обычаи церковныя верно соблюдати потщимся, всяких лжеучений странных отбежим и тако, в житии богоугоднем на земли преспевающе, жизни райския на небеси сподобимся, и тамо с вами вкупе Владыку всех, в Троице Единаго Бога прославим во веки веков. Аминь.»

Молитва равноапостольным Мефодию и Кириллу от злых козней вражиих

«О всехвальнии равноапостольнии Мефодие и Кирилле, припадающе пред честною иконою вашею, усердно молим вы: воззрите милостивно на нас, ихже трудом вашим просветили есте, и оградите нас неусыпным предстательством вашим от злых козней вражиих! Призрите убо на виноград сей, егоже насадили есте, и не предайте дивеему вепрю озобати его.

Сохраните, святии угодницы Божии, Церковь нашу Православную, юже вы наздали есте на краеугольном камени, Христе, яко да будет недвижима, но да разсыпятся о камень сей волны всякаго маловерия. Укрепите пастырей наших во всех добродетелех и в подвизе проповедания, вразумите же пасомых, во еже послушати гласа их.

Сохраните вся страны словенския от всякаго оскудения, от огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякого зла. Услышите и всякаго человека, с верою к вам приходящаго и благодатныя помощи вашея требующаго.

В страшный же час смертный предстаните всем нам блазии ходатаи и темных зраков демонских прогонителие, да в мире и покаянии скончавше земное поприще, достигнем вечных благ наслаждения и купно с вами прославим Пресвятую Троицу — Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Азбучная молитва Константина Преславского ученика святого Мефодия

«Аз сло́вом сим молю́ся Бо́гу:Бо́же всея́ твари Зижди́телю,Ви́димым и неви́димым,Го́спода Ду́ха посли Живу́щего,Да вдохне́т в сердце́ ми сло́во,Еже бу́дет на успе́х всем,Живу́щим в за́поведех Ти.

Ѕело́ бо есть свети́льник Жи́зниЗако́н Твой, свет стезя́м,Иже и́щет Ева́нгельска сло́ваI про́сит да́ры Твоя́ прия́ти.

Ко креще́нию обрати́шася вси́,Лю́дие Твои́ нарещи́ся хотя́ще,Ми́лости Твоя́, Бо́же, про́сят зело́,Но мне ны́не простра́нно сло́во даждь,Отче, Сы́не и Пресвяты́й Ду́ше,Прося́щему по́мощи от Тебе́.Ру́ци бо свои́ выспрь возде́ю при́сно,Си́лу прия́ти и му́дрость у Тебе́.

Ты бо дае́ши досто́йным си́лу, ипоста́сь же вся́кую цели́ши.Упова́ние всех конце́в земли́,Фарао́на мя зло́бы изба́ви.Херуви́мскую ми мысль и ум даждь.W, Честна́я Пресвята́я Тро́ице, печа́ль мою́ на ра́дость преложи.Целому́дренно да начну́ писа́тиЧудеса́ Твои́ преди́вные зело́Шестокрыла́тых си́лу восприиму́.

Ще́ствую ны́не по сле́ду Учи́телю, и́мени Его́ и де́лу после́дуя.Явным сотворю́ Ева́нгельское сло́во, хвалу́ воздая́ Тро́ице в Божестве́,Юже пое́т вся́кий во́зраст, юн и стар свои́м ра́зумом,Язы́к нов, хвалу́ воздая́ при́сно Отцу́, Сы́ну и Пресвято́му Ду́ху,Ему́же честь и держа́ва и сла́ва от всея́ тва́ри дыха́ния во вся ве́ки и наве́ки.

Ами́нь.»

«Аз есмь свет ми́ру,Бог есмь пре́жде всех век,Ве́даю всю та́йну в челов́еце и мысль,Глаго́лю лю́дем зако́н Мой.Добро́ есть творя́щим во́лю Мою́,Есть гнев Мой на гре́шникы.Живо́т дах всей тва́ри.Ѕло есть законопресту́пником.

Ни на чем Зе́млю утверди́х,Престо́л мой, Иже на небесе́х,I шед на а́дова врата́ сокруши́х и ве́реи желе́зныя сломи́х.Ка́ко лю́дие беззако́нии не сотвори́сте во́ли Моеа́,Лю́дие Мои́ непоко́рныеМы́слете на Мя зл́аа?!Наш еси́ Бог и засту́пник!Оны Моя́ призову́ язы́ки и ти́и Мя просла́вят,Поко́й дах всей тва́ри Свое́й.

Рече́те Ми сло́во не творя́щие во́ли Моея́, и не услы́шу вас.Сло́вом Мои́м вся́ утверд́ишася.Тверда́ рука́ Твоя́, Влады́ко!Фарао́на потопи́х в Чермн́ом мо́ри,Херуви́ми слу́жат Мне́ со стра́хом,Tве́рзу рай христиа́ном.Ци не дах вам пи́ща в пусты́ни?Червь и огнь угото́вах на гре́шникы —Шу́мом и попали́т дубравы.

Щито́м вооружи́хся на брань, Го́ры взыгра́шася явле́нием Мои́м,Ыорда́нь освяти́ся креще́нием Мои́м,Ересь погуби́х,Югом ве́тром разве́ю всю́ вселе́нную,

Юже Мя пророци пропове́доша и апосто́ли е́же о Мне научи́ша.»

Источник: https://pravoslavnye-molitvy.ru/kirillu-i-mefodiyu/

Молитвы Кириллу и Мефодию: самые сильные

Молитвы святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителем Словенским.

Славянские апостолы Кирилл и Мефодий известны как «прародители» азбуки и основатели славянского богослужения. Произнося молитву Кириллу и Мефодию, мы благодарим их за дарованную возможность говорить с Богом на родном языке.

История жизни Кирилла и Мефодия

Кирилл и Мефодий – это имена братьев Константин и Михаил, родившихся в Македонии, в семье военачальника. Эти имена они примут значительно позже, когда станут православными монахами.

Братья говорили на славянском языке с детства, так как это был родной язык их матери. Старший из семи братьев, Мефодий, сделав военную карьеру, через 10 лет решил посвятить свой жизненный путь служению Богу.

К такому же решению пришел и самый младший брат, Константин, закончивший лучшее образовательное заведение в Византии.

Блестящий лингвист, философ, он прекрасно зарекомендовал себя в интеллектуальных кругах, но стал библиотекарем при Патриархе, а затем, следуя велению сердца и примеру старшего брата, удалился в монастырь, чтобы приложить все свои знания и силы в переводах святых писаний на славянский язык.

Именно поэтому в молитве Кириллу и Мефодию к ним обращаются как к просветителям славянских народов. Братья возглавили миссию к хазарам, проживающим в те времена на территории современного юга России, где они с увлечением рассказывали о вере Христа, побуждая своими речами принять и мусульман, и иудеев христианство.

Плодом труда братьев стало появление славянской азбуки и переводы священных писаний — первым они перевели Евангелие. Теперь Богослужение среди многих народов могло проходить не только на латинском и греческом языках, но и на родном для них, славянском.

За свою просветительскую деятельность Мефодий получил сан епископа, а Кирилл принял схиму. После смерти братья были причислены к лику равноапостольных святых и очень почитаемы в православных церквях.

День памяти

Православные христиане отмечают День славянской письменности и культуры 24 мая, посещая храмы и вознося молитву святому Кириллу и его брату Мефодию как «учителям Словенским».

В чем помогают молитвы равноапостольным кириллу и мефодию?

Благодаря просветительской деятельности братьев, многие из православных верят, что молитва Кириллу и Мефодию о помощи в учебе сможет помочь им перед экзаменами, неважно, школьными или студенческими.

Главное – верить, что молитва поможет сосредоточиться и повысить уверенность в себе. Именно тогда, произнося слова молитвы Кириллу и Мефодию, вы получите незримую помощь и благословение Святых Равноапостольных.

Святой Кирилл, в честь которого и названа славянская азбука кириллицей, по праву считается покровителем всех учителей, школьников и студентов. Обращаются к нему, когда хотят защитить основы веры Православной от лженаучных доводов и еретиков.

Не обязательно для этого идти в церковь, обратиться к иконе можно и дома, главное – сохранить при этом чистоту помыслов и веру.

Молитва равноапостольным Кириллу и Мефодию

О преславнии язык словенских учителие и просветителие, святии равноапостольнии Кирилле и Мефодие! К вам, яко чада ко отцем, светом учений и писмен ваших просвещеннии и к вере Христове наставленнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся.

Аще бо и завет ваших, яко чада непокоривая, не соблюдохом, и о угождении Богу, якоже учисте, небрегохом, и от единомыслия и любве, юже словеном, яко братиям в вере и по плоти, добре завещаете, отпадохом: обаче, якоже древле в житии вашем неблагодарных и недостойных не отвращаете тщи, но благими за злая воздавасте, тако и ныне грешных и недостойных чад ваших молитвы не отвратите, но яко велие имущии дерзновение ко Господу, прилежно Того молите, да наставит и обратит нас на путь спасения, распри же и раздоры, посреде единоверных братии возникающия, да умирит, отпадающия паки во единомыслие приведет, и всех нас единением духа и любве во единей, святей, соборней и апостольстей Церкви соединит: вемы бо, вемы, яко много может молитва праведнича ко благосердию Владыки, аще и о грешных людех приносима бывает: не оставите убо нас, унылых и недостойных чад ваших (имена), ихже грех ради паства ваша, вами собранная, враждою разделяема и соблазны от иноверных прельщаема, умалися, овцы же ея словенския разсеяваемы от волков мысленных восхищаются: дадите нам, молитвами вашими, о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческая предания добре сохраним, уставы и обычаи церковныя верно соблюдати потщимся, всяких лжеучений странных отбежим, и тако в житии Богоугоднем на земли преспевающе, жизни райския на небеси сподобимся, и тамо с вами вкупе Владыку всех, в Троице единаго Бога, прославим во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О всехвальнии равноапостольнии Мефодие и Кирилле, припадающе пред честною иконою вашею, усердно молим вы: воззрите милостивно на нас, ихже трудом вашим просветили есте, и оградите нас неусыпным предстательством вашим от злых козней вражиих! Призрите убо на виноград сей, егоже насадили есте, и не предайте дивеему вепрю озобати его.

Сохраните, святии угодницы Божии, Церковь нашу Православную, юже вы наздали есте на краеугольном камени, Христе, яко да будет недвижима, но да разсыпятся о камень сей волны всякаго маловерия. Укрепите пастырей наших во всех добродетелех и в подвизе проповедания, вразумите же пасомых, во еже послушати гласа их.

Сохраните вся страны словенския от всякаго оскудения, от огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякого зла. Услышите и всякаго человека; с верою к вам приходящаго и благодатныя помощи вашея требующаго.
В страшный же час смертный предстаните всем нам блазии ходатаи и темных зраков демонских прогонителие, да в мире и покаянии скончавше земное поприще, достигнем вечных благ наслаждения и купно с вами прославим Пресвятую Троицу — Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Яко Апостолом единонравнии и Словенских стран учителие, Кирилле и Мефодие богомудрии, Владыку всех молите, вся языки Словенския утвердите в православии и единомыслии, умирити мир и спасти души наша.

Кондак, глас 3

Священную двоицу просветителей наших почтим, Божественных писаний преложением источник богопознания нам источивших, из негоже даже до днесь неоскудно почерпающе ублажаем вас, Кирилле и Мефодие, Престолу Вышняго предстоящих и тепле молящихся о душах наших.

(2 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://omolitvah.ru/molitvy/molitva-kirillu-i-mefodiyu/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.